PRIVACYBELEID

Bij BARTS houden we van onze privacy en respecteren en eren we die van u. Meer dan 98% van onze producten verkopen wij aan B2B klanten. Hieronder vindt u alle informatie die u nodig heeft om te zien wat wij doen om uw privacy te waarborgen en kunt u zien welke gegevens wij verzamelen en om welke reden.

Doeleinden van gegevensverzameling

We gebruiken de gegevens die we verzamelen alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven.

Website & Cookies

We verzamelen browsing gegevens, die we gebruiken om de browse ervaring te optimaliseren en te verbeteren.Onze site maakt gebruik van cookies (kleine bestanden die lokaal worden opgeslagen op uw computer) om de site soepeler te laten werken en om gegevens te verzamelen om de browse ervaring te verbeteren. De door cookies gegenereerde gegevens kunnen worden overgebracht naar onze eigen of door derden beveiligde servers. We gebruiken de gegevens voor onze website rapporten en marketing strategieën.

Redenen en rechtsgrondslagen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens voor deze doeleinden:

Nieuwsbrief – Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw Emailadres om u af en toe nieuwsbrieven te sturen.

B2B – In geval van B2B transacties, gebruiken wij uw persoonlijke gegevens (zoals uw contactgegevens indien dit nodig is om de goederen geleverd te krijgen die door uw bedrijf besteld zijn. Als u uw bedrijf niet exploiteert onder een rechtspersoon, worden uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en bestelinformatie) uitsluitend gebruikt om de product(en) bij uw bedrijf afgeleverd te krijgen en om contact met u op te nemen over uw bestelling of de betaling, mocht dit nodig zijn.

B2C – Als u iets koopt, worden uw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en bestelinformatie) uitsluitend gebruikt om het product of de producten bij u te laten bezorgen en om contact met u op te nemen over uw bestelling of de betaling, mocht dit nodig zijn. De rechtsgronden voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn de uitvoering van de overeenkomst (het leveren van de door u bestelde goederen), onze gerechtvaardigde belangen (marketing, het goed functioneren van onze organisatie, klantenservice), wettelijke verplichting (zoals fiscale regelgeving) of uw toestemming (nieuwsbrief).

U bent niet verplicht de hierboven genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Maar als u deze persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet onze diensten verlenen.

Delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het functioneren van onze website (dienstverleners) om de door u bestelde goederen te leveren, zoals verzendbedrijven, bedrijven die wij gebruiken om uw nieuwsbrief te bezorgen etc. De verwerking van online betalingen wordt uitgevoerd door Mollie B.V., een bedrijf gespecialiseerd in de verwerking van online betalingen. Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij gebruiken alle persoonsgegevens zolang als nodig is voor het uitvoeren van de pakketbezorging en het afhandelen van retourzendingen en gedurende de verlengde termijn van 2 jaar na de transactie tenzij de wet anders bepaalt.Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw Emailadres zolang u ingeschreven blijft.

Cookies

Om te zien welke cookies wij gebruiken, bekijk ons cookiebeleid.

Beëindiging van de toestemming

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming (zoals het toesturen van onze nieuwsbrief), kunt u uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief. Als u onze cookies wilt verwijderen, kunt u dit doen in uw browser.

Uw rechten

Stuur ons een e-mail als u wilt zien welke persoonsgegevens wij van u hebben of als u wilt dat wij uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen, overdragen of beperken, of als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wijziging

Wij hebben het recht om het privacybeleid zoals hierboven vermeld te wijzigen en aan te passen. Als dat het geval is zullen wij de revisiedatum onderaan dit beleid aanpassen.

Contact

Als u hier vragen over heeft kunt u contact met ons opnemen via customerservice@barts.amsterdam

Amsterdam, 11 augustus 2020